ពត៌មានចុងក្រោយបានបញ្ជាក់ហើយថា Cristiano Ronaldo មិនបានបោះអាវចោលព្រោះខឹងនឹងខ្លួនដែលមិនបានស៊ុតចូលនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញក្រោយចប់ការប្រកួតនោះ Ronaldo បានបោះអាវនោះអោយទៅក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នករើសបាល់ក្នុងក៏ឡាដ្ឋាន ។ Ronaldo ថែមងាកទៅមើលម្ដងទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើក្មេងនោះបានរើសវារឺអត់​ ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here